Rozkład dnia

 

DAILY SCHEDULE    

7.00 ~ Przyjście dzieci do przedszkola

Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Rozmowy kierowane zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci. Zajęcia indywidualne z dziećmi: praca wyrównawcza z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi uzdolnionymi. Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.

8.45 ~ Przygotowanie do posiłku

Porządkowanie sali, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania

9.00 ~ Śniadanie

9.30 ~ Czas wolny

Zabawy dowolne dzieci lub zabawy integracyjne organizowane przez nauczyciela

10.00 ~ Zajęcia przedpołudniowe

Zajęcia językowe i dydaktyczne - realizowane zgodnie z podstawą programową oraz blokiem tematycznym na dany tydzień.
Zajęcia z native speakerem
Spacery i zabawy na świeżym powietrzu
Zajęcia umuzykalniające, taniec, rytmika
Zajęcia z psychologiem lub logopedą

11.30 ~ Czas wolny

Dowolne zabawy dzieci w sali przedszkolnej lub w ogrodzie

11.45 ~ Przygotowanie do posiłku

Porządkowanie sali, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu

12.00 ~ Obiad

12.30 ~ Poobiedni relaks

Odpoczynek dzieci w zależności od ich potrzeb: słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej, zabawy relaksacyjne

13.00 ~ Zajęcia popołudniowe

Zajęcia dodatkowe - gimnastyka, karate, warsztaty plastyczne, koncerty Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego.
Kontynuacja zajęć dydaktycznych z całą grupą realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego
Zajęcia wyrównawcze - indywidualne i w małych grupach - praca wyrównawcza z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi uzdolnionymi.
Teatrzyki, spotkania z zaproszonymi gośćmi, imprezy okolicznościowe
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

14.15 ~ Przygotowanie do posiłku

Porządkowanie sali, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku

14.30 ~ Podwieczorek

15. 00 ~ Podsumowanie dnia

Zajęcia organizowane w grupach łączonych: utrwalenie treści programowych ~ zabawy z tablicą interaktywną, zajęcia twórcze rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci
Zabawy dowolne dzieci w sali lub w ogrodzie.
Zajęcia dodatkowe według programów własnych. Indywidualne zajęcia z dziećmi, gry i zabawy stolikowe, dowolne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.
Rozchodzenie się do domów.

17.00 ~ Przedszkole zamknięte