Zajęcia dodatkowe


1. Zajęcia z native speakerem ~ codziennie                       

Poprzez kontakt z wykwalifikowanymi nauczycielami anglojęzycznymi "Native Speaker's" dzieci szybko opanowują poprawną wymowę i intonację, a posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach dnia codziennego staje się dla nich naturalne

2. Gimnastyka korekcyjna ~ 1 x w tygodniu

Zajęcia prowadzone przez Olę należą do zajęć, które dzieci lubią najbardziej. Specjalnie dobrane zestawy ćwiczeń wspomagają wszechstronny rozwój motoryczny dzieci

3. Rytmika i umuzykalnienie ~ 2 x w tygodniu

Zajęcia prowadzone przez Karolinę odbywają się w wykorzystaniem instrumentów muzycznych. Dzieci nie tylko uczą się je rozpoznawać, ale również uczą się prostej gry

4. Taniec ~ 1 x w tygodniu

Na zajęciach tych dzieci uczą się podstawowych   kroków, poczucia rytmu, przygotowują układy taneczne w parach i w grupie, które później chętnie przedstawiają rodzicom na przedszkolnych imprezach. Poznają tańce z różnych stron świata, potrafią zatańczyć poloneza i hip hop, a ich układy są ozdobą każdego występu

5. Koncert ŁTM ~ 1 x w miesiącu

Łódzkie Towarzystwo Muzyczne razem z artystami z Filharmonii przygotowuje muzyczne opowiadania, podczas których dzieci mają okazję bliżej poznać wybrane instrumenty muzyczne, jak również polskich i zagranicznych kompozytorów

6. Spotkania teatralne ~ 1 x w miesiącu

Wyjazd do teatru jest dla dzieci ogromną atrakcją. Poznawanie pomieszczeń teatralnych, dostrzeganie elementów wystroju oraz związku między gestem, ruchem i słowem pozwala poznać wartości estetyczne, tak niezbędne w życiu człowieka

7. Karate ~ 1 x w tygodniu

Zajęcia prowadzone przez wielokrotną mistrzynię Polski mają również wielkie grono wielbicieli i to nie tylko wśród chłopców

8. Joga

Zajęcia wcale nie statyczne :)

9. Robotyka

Ulubione zajęcia dzieci - bo które dziecko nie lubi zabawy klockami lego ?

10. Religia ~ 1 x w tygodniu

Zajęcia dla 5 i 6 latków, zgodnie z dobrowolną deklaracją rodziców. Prowadzi je wykwalifikowany nauczyciel katecheta

11. Plastyka ~ 1 x w tygodniu

Zajęcia wyrabiające u dzieci poczucie estetyki i piękna, uczące tworzenia z materiałów o różnej powierzchni, fakturze i kształcie

12. Zajęcia logopedyczne ~ 1 x w tygodniu

Dzieci badane są na początku roku   szkolnego pod kątem ewentualnych wad wymowy i po rozmowach z rodzicami organizowane są zajęcia indywidualne na terenie przedszkola

13. Zajęcia z psychologiem ~ 1 x w tygodniu

Zajęcia indywidualne i grupowe, w zależności od potrzeb. Organizowane są również spotkania z psychologiem dla rodziców

W/w oferta przedstawia pełny zakres zajęć oferowanych przez nasze przedszkole tzn. zajęcia zawarte w cenie czesnego, jak również dodatkowo płatne, gdzie rodzic ma możliwość dokonania wyboru pod kątem zainteresowań i potrzeb swojego dziecka.