Grupa 3

GRUPA 3 ( zerówka)                                                                                 

NAUCZYCIELKI:                                                    

KATARZYNA WALCZAK
ANITA KUBIAK

 

HALLOWEEN

  1. Vocabulary: witch, wizard, broomstick, spell, cloak, spider, bat, cobweb, hat, black cat, ghost, pumpkin, haunted house, monster.
  2. House: kitchen, toilet, bedroom, bathroom, living room, dining room, hall.
  3. Stories: “Meg and Mog”

HALLOWEEN

  1. Poznawanie zwyczajów kulturowych w Polsce związanych ze Świętem Zmarłych.
  2. Rozwijanie zainteresowań dotyczących tradycji i kultury innych państw. Halloween ~ budzenie tolerancji i akceptacji wobec odmienności innych kultur.
  3. Słuchanie legend i podań związanych z wybranymi obyczajami i tradycjami.
  4. Matematyka: doskonalenie umiejętności przeliczania zbiorów w zakresie 10. Ćwiczenia na kartach pracy.
  5. Zapoznanie z obrazem graficznym głoski T. Doskonalenie słuchu fonematycznego oraz koordynacji wzrokowo ~ ruchowej. Ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej. Dzielenie zdań na wyrazy.
  6. Tematyczne prace plastyczne.

TEMAT NA 2 TYGODNIE !!!