Grupa 3

GRUPA 3 ( zerówka)                                                                                 

NAUCZYCIELKI:                                                    

KATARZYNA WALCZAK
ANITA KUBIAK

 

HONESTY AND JUSTICE

  1. Vocabulary: attractive, muscular, beautiful, handsome, thin, slim, short, plump, tall, [pretty, ugly, old, young….
  2. TO BE – He is …, She is …, You are …, I am ….
  3. Game „Who is good, who is naughty”

UCZCIWOŚĆ NA CO DZIEŃ

  1. „Do trzech razy sztuka” – zabawa matematyczna doskonaląca umiejętność klasyfikowania figur ze względu na cechy jakościowe
  2. „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści, doskonalenie oceny postępowania bohatera „Kłamstwo ma krótkie nogi” – rozmowa kierowana oraz słuszność potocznego stwierdzenia
  3. „Koń i osioł” – słuchanie wiersza. Sprawiedliwość w bajkach i baśniach – rozmowa
  4. „Co to znaczy sprawiedliwie?” – burza mózgów, definiowanie pojęć określających wartości oraz normy społeczne. „Sprawiedliwe / niesprawiedliwe” – swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie własnych doświadczeń
  5. „Mały matematyk” – zabawa dydaktyczna kształtująca matematyczne myślenie, samodzielne układanie zdań z treścią i ilustrowanie ich za pomocą liczmanów
  6. „Pani Zamieć” – słuchanie baśni. Ocena bohaterów