Grupa 2

GRUPA 2 ( średniaki )                                    

NAUCZYCIELKI:

SYLWIA BYSTRZYCKA
MONIKA WODZIŃSKA - SUCHY

 

HALLOWEEN IS COMING

  1. Vocabulary: witch, wizard, broomstick, spell, cloak, spider, bat, cobweb, hat, black cat, ghost, pumpkin, haunted house, monster.
  2. Stories: “Meg and Mog”
  3. Songs: “Black cats creeping”

HALLOWEEN

  1. Poznawanie zwyczajów kulturowych w Polsce związanych ze Świętem Zmarłych.
  2. Rozwijanie zainteresowań dotyczących tradycji i kultury innych państw. Halloween ~ budzenie tolerancji i akceptacji wobec odmienności innych kultur.
  3. Słuchanie legend i podań związanych z wybranymi obyczajami i tradycjami.
  4. Matematyka: doskonalenie umiejętności przeliczania zbiorów w zakresie 10. Ćwiczenia na kartach pracy. Wprowadzenie cyfry 3
  5. Zapoznanie z obrazem graficznym głoski I. Doskonalenie słuchu fonematycznego oraz koordynacji wzrokowo ~ ruchowej. Ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej.
  6. Nauka piosenek i wierszy na Halloween.
  7. Tematyczne prace plastyczne.

TEMAT NA 2 TYGODNIE !!!