Grupa 2

GRUPA 2 ( średniaki )                                     

NAUCZYCIELKI:

SYLWIA BYSTRZYCKA
MONIKA WODZIŃSKA - SUCHY

 

JOBS

  1. Vocabulary: doctor, nurse, salesman, teacher, musician, firefighter, policeman, judge, lawyer, hairdresser, tailor, soldier …..
  2. Answering the questions: What would you like to be when you grow up? What’s your mummy’s job? What’s your daddy’s job?
  3. Songs about jobs

WYBRAĆ ZAWÓD – TRUDNA SPRAWA, DLA NAS JESZCZE TO ZABAWA.

  1. „A ja będę…” – wysłuchanie opowiadania, rozmowa. Oglądanie ilustracji, odgadywanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby przedstawione na obrazkach
  2. „Zawody” – ćwiczenia usprawniające mięśnie (karty pracy)
  3. Poznajemy litery - litera J – doskonalenie percepcji słuchowej, ćwiczenia na kartach pracy
  4. „Kto spieszy na ratunek?” – swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie dotychczas zdobytej wiedzy i własnych spostrzeżeń
  5. „Nie tylko wóz strażacki” – rozpoznawanie i nazywanie sygnałów pojazdów uprzywilejowanych, utrwalenie znajomości numerów alarmowych
  6. „Bezpieczna kąpiel” – dyskusja na temat roli ratownika wodnego i konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu nad wodą
  7. „Kodeks bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach” – opracowanie słownego i graficznego kodeksu