Grupa 1

GRUPA 1 ( maluszki )                                  

NAUCZYCIELKI:

JOANNA JÓŹWIAK
JOANNA SZTYLER

 

HALLOWEEN

  1. Vocabulary: witch, wizard, ghost, bat, spider, pumpkin, black cat.
  2. Game: “Spider and flies”
  3. Stories: “Meg and Mog”
  4. Song: „Go away scary monster”, „Happy, happy Halloween”

HALLOWEEN

  1. Zapoznanie dzieci ze zwyczajem obchodzenia Halloween w Polsce i Wielkiej Brytanii ~ budzenie akceptacji wobec odmienności kultur.
  2. Rozmowa na temat Święta Zmarłych i Zaduszek w tradycji polskiej.
  3. Słuchanie legend i podań związanych z wybranymi obyczajami i tradycjami.
  4. Kształtowanie świadomości własnego ciała ~ określanie położenia przedmiotów w przestrzeni względem dziecka.
  5. Tematyczne prace plastyczne.

TEMAT NA 2 TYGODNIE !!!